Fatih Pense's Blog

Seth Godin Hayalleri Çalmayı Bırakın (Çeviri)

Bölümler

Hayalleri Çalmayı Bırakın 1. Önsöz: Eğitim dönüştürdü 2. Bu manifesto hakkında bir kaç not 3. (yanlış) Okula dönüş 4. Okul ne içindir? 5. Sütun A ve Sütun B 6. İhtiyaçlarımız değiştiği için elde ettiğimizi değiştirmek 7. Kitlesel üretim, kitle üretmeyi arzular 8. Okul kamusal bir girişim midir? 9. Horace Mann’ın üç mirası