Fatih Pense's Blog

The Drama of The Gifted Child - Notlar

Sunday, December 4th, 2022

Alice Miller’in “The Drama of The Gifted Child” kitabı ile notlarımı ve alıntıları yazdım.

Orijinali almanca “Das Drama des begabten Kindes”, ingilizcesini okudum. Türkçesi de “Yetenekli Çocuğun Dramı”

Kitapta özlü söz olarak alınabilecek çok cümle var. Peki çıkarımları doğru mu? En azından gözleme dayalı ve ikna edici argümanları var.

“Yetenekli” ne anlama geliyor, dostum Hüseyin’den bir not:

Kitaptaki “yetenekli” çocuğun dramı kısmındaki yetenek kulağa sanki IQ veya EQ’su yüksek çocukmuş gibi gelse de aslında istisnasız bütün çocukları kastederek söylüyor. Bütün çocuklar duygusal anlamda düşündüğümüzden çok çok daha yetenekliler. Bizim çocukça gördüğümüz davranışlarının hepsinin arkasında sebepler var. Bu sebepler de çoğunlukla çocuğun karşılanmamış bir ihtiyacına işaret ediyor… şeklinde. Anne babaları oldukça sert eleştiren bir yönü var kitabın. Okumaya hazır olmayanlara ağır gelebilir…

Benzer konulardan bahseden Nihan Kaya videosu ilginizi çekebilir: https://www.youtube.com/watch?v=6g5bPzwrvPY


Özetin özeti

Çocukken hayatta kalma içgüdüsüyle ve yaşamanın ne olduğunu bilmediğimiz için her duyguyu çok ağır yaşıyoruz. Büyüklerin gözünden ufak gibi görünen olaylar travmatik olabiliyor.

Bizi yetiştirenlerin yaklaşımlarını içselleştiriyoruz ve tekrar ediyoruz. Kitabın bir argümanı da eğer insan kendini düzeltmezse çocuğuna da aynı şeyleri aktarır.

Bu duygularla çocukken baş edemediğimiz için bastırıyoruz ve unutuyoruz. Daha sonra “Büyüklenme(Grandiosity)” veya depresyona sebep oluyor. Mükemmeliyetçilik, erteleme hastalığı veya takıntıların altında bu kaçma isteği var.

Geçmişimizde baskıladığımız olayların, üzerine gidip hatırlayınca “aa böyle bir şey yaşanmıştı” diyip şaşırıyoruz. Eğer o anda yaşayamadığımız duyguları yaşayıp tepkilerimizi verirsek sorun çözülmüş oluyor.


Kitabın sonsözünde aşağıdaki algoritmayı yazmış:

 1. Tüm çocuklar büyümek, gelişmek, yaşamak, sevmek ve kendilerini korumak için ihtiyaç ve duygularını dile getirmek için doğarlar.
 2. Gelişimleri için çocukların, onları ciddiye alan, seven ve dünyaya uyum sağlamalarına dürüstçe yardım eden yetişkinlerin saygısına ve korumasına ihtiyaçları vardır.
 3. Bu hayati ihtiyaçlar engellendiğinde ve bunun yerine çocuklar yetişkinlerin ihtiyaçları uğruna sömürülerek, dövülerek, cezalandırılarak, istismar edilerek, manipüle edilerek, ihmal edilerek veya herhangi bir tanığın müdahalesi olmaksızın aldatılarak istismar edildikleri zaman, o zaman bütünlükleri kalıcı olarak bozulacaktır.
 4. Böyle bir yaralanmaya verilen normal tepkiler öfke ve acı olmalıdır; Ancak bu incitici ortamda çocukların öfkelerini ifade etmeleri yasak olduğundan ve acılarını tek başlarına yaşamaları dayanılmaz olduğundan, duygularını bastırmak, travmaya dair tüm anıları bastırmak ve suçluları idealize etmek zorunda kalıyorlar. Daha sonra kendilerine yapılanları hatırlamayacaklar.
 5. Asıl nedenden koptuklarında, öfke, çaresizlik, umutsuzluk, özlem, endişe ve acı duyguları, başkalarına veya kendilerine karşı yıkıcı eylemlerde ifade bulacaktır.
 6. Bu kişiler ebeveyn olurlarsa, çocukluklarında gördükleri kötü muamelenin intikamını günah keçisi olarak kullandıkları kendi çocuklarına yönelteceklerdir.

Kitaptan bazı alıntılar

Çocuklar kendilerinden beklenenleri çok iyi anlarlar, eğer annesi kendi yaşayamadığı duyguları çocuktan tatmin etmeye çalışıyorsa, çocuk annesine karşı destekleyici, rahatlatıcı, öğüt verici davranabilir. Başkalarının ihtiyaçlarını gösteren bilinçsiz sinyalleri yakalama konusunda hassasiyet geliştirirler. Daha sonra psikoterapist bile olmak isteyebilirler.

Bazı insanlar hiçbir duygu hissetmeme sanatını geliştirmişlerdir, çünkü bir çocuğun duygularını hissedebilmesi için onu tamamen kabul eden, anlayan ve destekleyen birisi olmalıdır.

Bu kişi yoksa çocuk kendini yetiştirenlerin sevgisini kaybetme korkusuyla duygularını bastırır. Kendi içinde gizli olarak bile yaşayamaz. Ancak bu duygular bir şekilde içinde vücudunda kalmaya devam eder.


Çocuğun canlılığı ve kendiliğinden olan her şey ile bağı kesilmişse, bütünlüğü yaralanmıştır. Bu hastaların bazıları çocukken kendilerini rüyalarında yarı ölü olarak görürler.


Terapide başarılarının ardına gizlenmiş küçük ve yalnız çocuk uyanır ve sorar: “Önünüze üzgün, muhtaç, kızgın, öfkeli çıksaydım ne olurdu? O zaman sevgin nerede olurdu? Ve ben de bunların hepsiydim. Bu, gerçekten sevdiğinin ben olmadığım, sadece öyleymiş gibi yaptığım kişi olduğu anlamına mı geliyor? İyi huylu, güvenilir, empatik, anlayışlı ve uyumlu, aslında hiç çocuk olmayan çocuk mu? Çocukluğum ne hale geldi? Aldatılmadım mı? Ona asla geri dönemem. Bunu asla telafi edemem. Başından beri biraz yetişkin oldum. Yeteneklerim… kötüye mi kullanıldılar?

Kızgın olabilirim ve bu yüzden kimse ölmeyecek veya başı ağrımayacak. Beni incittiğinde seni kaybetmeden öfkelenebilirim.


Yalnızca ebeveynlerinin varisi olan iç sansürleri tarafından kabul edilen ve onaylanan duyguları kabul edeceklerdir. Depresyon ve içsel boşluk duygusu, bu kontrol için ödenen bedeldir. Gerçek benlik iletişim kuramaz çünkü bilinçsiz kalmıştır ve bu nedenle iç hapishanesinde gelişmemiştir.


Çeşitli araştırmalar, bir çocuğun çevresinde bulunan en küçük duygusal “beslenme”den (uyarılma) yararlanmada gösterdiği inanılmaz yeteneği göstermiştir.


Dolayısıyla çocuk için çok önemli olan güvenilirlik, süreklilik ve tutarlılık bu sömürücü ilişkide eksiktir. Her şeyden önce eksik olan, çocuğun duygularını ve duygularını deneyimleyebileceği çerçevedir. Bunun yerine, annenin ihtiyaç duyduğu bir şeyi geliştirir ve bu, o sırada (annenin veya babanın “sevgisini” güvence altına alarak) hayatını kesinlikle kurtarsa da, yine de hayatı boyunca kendisi olmasını engelleyebilir.


Birini diğerinin tersi olarak kabul ettiğim iki aşırı biçim - büyüklenme ve depresyon.

Aslında, büyüklük, depresyona karşı bir savunmadır ve depresyon, inkardan kaynaklanan benlik kaybının yarattığı derin acıya karşı bir savunmadır.

“Büyüklenen/Görkemli” insan her yerde beğenilir ve bu hayranlığa ihtiyacı vardır; aslında onsuz yaşayamaz. Üstlendiği her şeyde zekice başarılı olmalıdır, ki bunu kesinlikle yapmaya muktedirdir (aksi halde buna teşebbüs etmez).

Olağanüstü başarıların sürekli performansı, bazen bir kişinin, ebeveynlerinin sürekli dikkat ve mevcudiyetine sahip olduğu yanılsamasını sürdürmesine olanak sağlayabilir.


 • Potansiyel gerçek benliğin kaybına yol açan sahte bir benlik
 • Kişinin kendi duygu ve isteklerine güven eksikliğinden kaynaklanan özgüven kırılganlığı
 • Mükemmelliyetcilik
 • Reddedilmiş duyguların inkarı
 • Sömürü ilişkilerinin çokluğu
 • Muazzam bir sevgiyi kaybetme korkusu ve bu nedenle uyum sağlamaya aşırı gönüllülük
 • Bölünmüş saldırganlık
 • Aşırı duyarlılık
 • Utanç ve suçluluk hissetmeye yatkınlık
 • Huzursuzluk

En başından beri hoşnutsuzluk, öfke, öfke, acı, hatta açlık gibi en basit duyguları ve tabii ki kendi bedenlerinden zevk almakta özgür olmayan pek çok çocuk var.


3 aylıkken bile aç kalan çocuk ağlamamayı öğreniyor.


“Annemin sevgisini sadece yetenekli, anlayışlı, ve kontrollü olarak kazanabilirim.”


Depresif aşamalar, çocukluktan gelen güçlü duygular ortaya çıkana kadar birkaç hafta sürebilir. Sanki depresyon duygulanımı engellemiş gibidir. Deneyimlenebildiği zaman, genellikle önemli rüyaların eşlik ettiği bastırılmış sahnelerle ilgili içgörü ve çağrışımlar takip eder. Hasta, yeni bir depresif aşama yeni bir şeyin sinyalini verene kadar yeniden tamamen canlı hisseder.


Bir çocuğun duygularının bastırılmasının ciddi sonuçlara yol açmadan mümkün olmaması, çocuğun duygularının çok güçlü olmasındandır. Bir mahkum ne kadar güçlüyse, hapishane duvarlarının da o kadar kalın olması gerekir ve ne yazık ki bu duvarlar daha sonraki duygusal gelişimine zarar verir veya tamamen engeller.


Depresyonun gerçek zıttı, ne neşe ne de acı yokluğudur, canlılıktır - spontane duyguları deneyimleme özgürlüğü.


Grupları bağımlılık olarak kullanmak:

Ancak bu gruplarda çocukluk duygularının bastırılması kural olduğu için kişinin depresyonu giderilemez. Dahası, grup, eski çocuğun karşılanmayan ihtiyaçlarının sonunda (grup tarafından) yetişkin tarafından karşılanabileceği yanılsamasını sağladığından, kişi grubun kendisine bağımlı hale gelebilir. Bu tür illüzyonlarla kimse gerçekten iyileşemez.

Ancak bu girişim, kendi gerçek ihtiyaç ve duygularının farkındalığından kaynaklanmadığından, bu kez bir akran grubu tarafından kabul edilmek ve sevilmek için gerçek benliğinden yine vazgeçiyor ve inkar ediyor. Yenilenen fedakarlığı bu nedenle depresyonunu hafifletmeyecek.


Çocuk, sevgi, ilgi ve nezaket yanılsamasını sağlamak için uyum sağlamalıdır, ancak yetişkinin hayatta kalmak için bu yanılsamaya ihtiyacı yoktur. Hafıza kaybından vazgeçebilir ve ardından gözleri açık olarak eylemlerini belirleyebilecek duruma gelebilir. Ancak bu yol onu bunalımından kurtaracaktır. Hem depresif hem de kendini beğenmiş kişi, ebeveynlerinin mevcudiyeti hala kurtarılabilirmiş gibi yaşayarak çocukluk gerçekliğini tamamen inkar eder: kendini beğenmiş kişi, başarı yanılsamasıyla ve depresif kişi, sürekli “sevgiyi” kaybetme korkusuyla. Bu sevgi kaybının ya da yokluğunun geçmişte olduğu ve hiçbir çabanın bu gerçeği değiştiremeyeceği gerçeğini ikisi de kabul edemez.


Daha da kötüsü, alay edildi; arzusuyla dalga geçtiler. Karşısında birbirine destek olan ve tutarlı olmanın gururunu yaşayan iki devle karşı karşıya kalırken, o, bu sıkıntıda bir başına, “hayır”dan başka bir şey söyleyemezdi. Anne babasına da jestleriyle (çok anlamlı olmalarına rağmen) kendini anlatamıyordu. Avukatı yoktu. Bir çocuğun karşısına iki iri, güçlü yetişkinin duvar örer gibi çıkması ne kadar adaletsiz bir durumdur; ama çocuğun bir ebeveynden diğerine şikayet etmesine izin vermeyi reddettiğimizde buna “yetiştirmede tutarlılık” diyoruz.


Küçük çocuğun ıstırabına duyarlı hale gelene kadar, yetişkinlerin bu güç kullanımı insanlık durumunun normal bir yönü olarak görülmeye devam edecek, çünkü neredeyse hiç kimse buna dikkat etmiyor veya ciddiye almıyor. Kurbanlar “sadece çocuk” oldukları için sıkıntıları önemsizleştirilir. Ancak yirmi yıl sonra bu çocuklar, kendi çocuklarına aynı şeyi yaşatmaya yatkın yetişkinler olacaklar.


Eski çocuğu, katlanılan travmatik sahnelerin yeniden üretilebileceği saplantılara ve sapkınlıklara sürüklerler. Acıdan kaçınmak için, bu sahnelerin gerçek anlamı kişinin kendisi tarafından anlaşılmaz kalmalıdır.


Hermann Hesse’nin kitabından: Bir yıkım döneminin yıkıntılarından kendime bir kez daha mahrem bir “ışık dünyası” kurmaya çabalıyordum; karanlığı ve kötülüğü kendimden uzaklaştırmak için içimdeki her şeyi bir kez daha feda ettim (s. 81–82)

Hermann Hesse’nin kendi çocukluk tabiri: “Tek bir kelimeye indirgemem gerekirse: korku(dread). Korku ve belirsizlik, cezalandırma korkusu, kendi bilincimden korkma, ve yasak/kriminal gördüğüm ruhumun heyecanlarından korkmak.”


Genellikle bir çocuğun yetenekleri (duygu yoğunluğu, deneyim derinliği, merakı, zekası, çabukluğu - ve eleştirel olma yeteneği), ebeveynlerini uzun süredir kurallar ve düzenlemeler yoluyla uzak tutmaya çalıştıkları çatışmalarla karşı karşıya getirir. Bu düzenlemeler daha sonra çocuğun gelişimi pahasına kurtarılmalıdır.


İnsan içinde yeni ilüzyonlar ve inkarlar inşa etmeye ihtiyaç duyar. Gerçeklikle yüzleştiğimizde ve deneyimlediğimizde kurtulabiliriz. Tüm hayatımızda korktuğumuz ve savuşturmaya çalıştığımız şeyler artık gerçekleşemeyecek, geçmişte kalmış şeyler.


Ancak terapinin amacı geçmişi düzeltmek değil, hastanın hem kendi geçmişiyle yüzleşmesini hem de onun için yas tutmasını sağlamaktır. Hasta, kendi içindeki erken anıları keşfetmeli ve ebeveynlerinin bilinçsiz manipülasyonunun ve küçümsemesinin bilinçli olarak farkına varmalıdır, böylece kendini onlardan kurtarabilir.