Fatih Pense's Blog

1-Önyargılı olmak faydalıdır!

Friday, December 24th, 2010

Şimdiye kadar okuduğunuz kaç yazıda önyargı övüldü? “Önyargılı olun” dendi? Bence önyargı konusunda çok önyargılıyız. Önyargının iyi birşey olabileceğini bilinçli-bilinçsiz yok sayıyoruz.

“Önyargının faydası nedir?”

Düşünmüyoruz artık, çünkü şartlanmışız…

2-Şartlanmış olmak faydalıdır!

Aynı zamanda önyargının olduğu kadar, şartlanmanın da gözden kaçabilecek bir faydası var: “Her şeyi tek tek sorgulayacak, irdeleyecek zamanımız ve enerjimiz yok!” -Evet doğru!

***

İddiam şu: Varolan her şeyin bir sebebi vardır. Biz kalıplara sığınıp bu sebepleri yoksaymak yerine, ortaya çıkarıp irdelemeliyiz. En azından enerjimiz yettiğince.

“Neden yahu, neden uğraşalım? Böyle otomatik pilotta olabildiğince az yoruluyoruz. Terazinin diğer kefesi bize değerli ne sunuyor acaba?”

İnovasyon sunuyor! Gerçekle dost kalarak, kalıpları kırdığımız kadar girişimciyiz. Önyargılarımızı asla bırakmayalım. Sadece seçenekleri daha iyi görmek için çalışalım. Ne dersiniz?